Türkiye de Bazı LGBT Dernek Ve Oluşumlar

1. Kaos GL – Ankara

Türkiye’nin ilk gay & lezbiyen içerikle dergisi olan KAOS GL Dergisi ve Türkiye’nin resmen tescil edilen il eşcinsel derneği olan Kaos Gey Ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar Ve Dayanışma Derneği. Türkiye’de politik eşcinsel hareketin tartışılmasız öncülüğünü yapmış, ve halen de yapmaya devam etmektedir.

Web: Kaosgl.com  & Facebook.com

2. Pembe Hayat – Ankara

Ankara merkezli özelikle travesti ve transseksüellere yapılan baskılarla mücadele etmeyi amaçlayan “Pembe Hayat Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transseksüel Dayanışma Derneği” isimli oluşum. Web sitelerinden alıntı yapmak gerekirse: “Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulan Türkiye’nin ilk trans hakları derneğidir. Pembe Hayat, kurulduğu yıldan bu yana, trans bireylerin yoğun ve sistematik şekilde maruz kaldığı önyargı, ayrımcılık, nefret söylemi, nefret suçları, polis şiddeti, kötü muamele ve işkence, toplumsal dışlanma gibi alanlarda çeşitli projeler üretmektedir”

Web: Pembehayat.org  & Facebook.com

3. SPoD LGBT – İstanbul

Facebook sayfalarında şu şekilde tanımlıyor: “SPoD, toplumun her alanında yaşanan ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmayı amaçlar. SpoD bu doğrultuda öncelikli olarak ekonomik, sosyal haklar ve sosyal politika alanlarına yoğunlaşır.”

Web: Spod.org.tr/  & Facebook.com

4. Lambda İstanbul

Lambda İstanbul, Türkiye’nin ilk ve şu an en faal eşcinsel dayanışma guruplarından birisidir. Lambdaistanbul isteyen herkesin katılımına açıktır. Gönüllülük esasına göre çalışılır. Lezbiyenler, geyler, biseksüeller, travesti ve transseksüel kadınlar ve erkekler gönüllü olarak çalışır. Hiyerarşinin (başkan ve yardımcıları vs. olmadığı) bir sivil toplum örgütüdür. Lambda’da çalışabilmek için herkese açık olmak bir kural değildir. Burada çalışan gönüllülerin açıklık dereceleri çok farklılık göstermektedir. Web sitelerinde hem aktivitelerini hem de eşcinsellikle ilgili önemli bilgiler sunuyorlar.

Web: Lambdaistanbul.org  & Facebook.com

5. LGBTT İstanbul

Lambda İstanbul’dan 2007 yılında kopan aktivistler tarafından başlatılan ve önemli etkinliklere adını yazdıran oluşum 2010 yılının sonlarında resmen dernekleşmiştir.  Ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmek, hukuksal ve psikolojik destek sağlamak, yasal görünürlülük elde etmek ve nefret cinayetleri ile mücadele  etmek derneğin öncelikli hedefleri arasındadır. Kapıları gay ve lezbiyen bireylere de sonuna kadar açık olması yanında dernek özellikle travesti ve transseksüellerin sorunlarına odaklanmaktadır. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü de İstanbul LGBTİ’nin organize ettiği bir etkinliktir. Öne çıkan çalışmalarından bir tanesi de dünyada ilk olarak açılan Trans Evi projesidir. Hak ihlali ve ayrımcılıklara karşı hukuki destek sundukları acil destek hattına web sayfalarında ulaşabilirsiniz.

Web: İstanbul-lgbtt.net  & Facebook.com

6. Siyah Pembe Üçgen – İzmir

Türkiye Eşcinsel Hareketi’nin içerisinde Biz GL, Öteki İzmir ve Pembeüçgen gruplarıyla dönem dönem var olmaya çalışmış İzmirli Eşcinseller bu gruplardan edindikleri deneyimlerini Eylül 2006’da yeniden bir araya gelerek önce Kaos GL İzmir adıyla bir grup oluşturmuşlar, daha sonra oluşum Siyah Pembe Üçgen adı ile dernekleşme çalışmalarına başlamıştır. Baki Koşar etkinliğiyle birlikte dernekleşme sürecini tamamladıklarını ilan eden grup 2009 sonunda savcılıkça açılan kapatılma davasına rağmen dayanışma faaliyetlerine devem etmektedir

Web : Siyahpembe.org/  Facebook: Facebook.com

7. Genç LGBTİ Derneği – İzmir

İzmir’de LGBTİ+ gençlerin sorunlarını araştırmak ve bu sorunları gündemleştirmek için kurulan Genç LGBTİ Derneği, Aralık 2016 tarihinde yerleştiği ofisinde çalışmalarını sürdürmekte. Facebook sayfalarında yayınlanan manifestolarına kendilerini şu şekilde tanımlamaktalar: “LGBTİ+ gençlerin sorunlarını araştırmak, bu sorunları gündemleştirmek, çözüm önerileri sunmak ve LGBTİ+ gençlere kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmak amacıyla İzmir’de kurulmuştur.”

Web: Genclgbti.org/  &  Facebook.com / genclgbti/

8. Bursa Özgür Renkler

İlk olarak 2013-14 öğretim yılının başında Uludağ Üniversitesindeki LGBT öğrenciler tarafından adlandırılan Özgür Renkler oluşumu, Üniversite yönetiminin engellemeleri nedeniyle 2016 yılında üniversiteden bağımsız olarak dernekleşmiştir.  Facebook sayfalarında belirttikleri üzere LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseksüel) bireylerin görünürlüğünü arttırmayı ve cinsel yönelim/cinsiyet kimliği hedefli ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi temel meselesi olarak belirlemiştir.

Web:  Facebook.com   &  Twitter.com

9. MorEl Eskişehir

30 Mart 2007’de Eskişehir’de kurulmuştur. Lgbt bireylerin özgürlük adalet ve barışı temel değerler olarak kabul etmelerini, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, felsefi inanç, mezhep, ekonomik statü ve bölge ayrımı yapmaksızın bütün ezilen kesimlerle dayanışmalarını teşvik etmek; hayatın her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele edebilmeleri yönünde kendilerine yardımcı olacak kültür, eğitim, sanat, spor ve buna benzer faaliyetleri yürütmek ve bu yöndeki faaliyetleri maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla LGBT hakları için faaliyet yürüten oluşumdur.

web : http://moreleskisehir.blogspot.com.tr/

10. Queer Kıbrıs

Kuir Kıbrıs Derneği, cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi; homofobi, bifobi ve transfobinin engellenmesi; Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transcinsel ve Kuir (LGBTQ) bireylerin Temel Evrensel Hak ve Özgürlüklerinin korunması ve bu konularda duyarlılığın artırılması yönünde çalışmalar yürüten bir sivil toplum hareketidir.

Web: Facebook.com / queercyprus/

11. Kırmızı Şemsiye – Ankara

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmek amacını taşır.

Adres : Konur 2 Sokak 44/8, Ankara, Türkiye    Web: Facebook.com

12. Mersin LGBT 7 Renk

Eylül 2013 den bu yana LGBTİ hak savunuculuğu yapmaktadır.
LGBT hakları konusunda farkındalığın geliştirilmesi hedeflenmektedir.

13. Listag

LİSTAG, aile üyelerinden birinin eşcinsel, biseksüel, trans (travesti-transseksüel), interseks olan, ağırlıklı olarak anne ve babalardan oluşan bir gruptur. Eğer anne-baba olarak çocuğunuzu anlamak isterseniz Listag bunun için size yardımcı olur.

web : https://listag.org/

Ayrıca günümüzde birçok üniversite’de LGBT öğrenci örgütlenmeleri bulunmaktadır. Bunlar;

1. Boğaziçi Üniversitesi LGBTT Topluluğu    (luBUnya)
2. İstanbul Üniversitesi LGBTT Topluluğu  (RADAR)
3. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu  (Cins Kulüp)
4. İstanbul Bilgi Üniversitesi LGBT Topluluğu  (Bilgi Gökkuşağı)
5. ODTÜ LGBTT Dayanışması (ODTÜLGBTT)
6. Yıldız Teknik Üniversitesi LGBT Topluluğu
7. Ege Üniversitesi LGBT Oluşumu   (LeGeBiT)
8. Selçuk Üniversitesi Gay veLezbiyen Kulübü
9. Mimar Sinan Üniversitesi Cinsel Yönelim Eşitliği Topluluğu
   (Flu Baykuş)

Bir Cevap Yazın