Lgbti ile Toplumlar Arasındaki İlişkileri Anlatan Kitaplar


Toplumu anlamak için çeşitli yönleriyle ele almak gerekiyor. Derlediğimiz kitaplarda tam da bu konu anlatılıyor. Toplumda nerede yer alıyoruz? nasıl sorunlar yaşıyoruz?

1. LGBTİ Bireyler ve Medya

Günümüzde yükselen muhafazakârlaşma ve gittikçe artan baskılar LGBTİ bireyler üzerinde daha büyük baskı yaratmaktadır. Özellikle muhafazakar medya tarafından açıkça aşağılanıp, hedef gösterilen LGBTİ bireyler ikili bir baskı altında yaşamakta, var olma ve kendilerini kabul ettirme mücadelesi vermektedir.

Bu çalışmada LGBTİ ve medya ilişkisi çeşitli açılardan incelenmekte, medyanın ötekileştirici söylemleri eleştirel bir perspektiften hareketle masaya yatırılmaktadır.

Kitabı almak için tıkla

2. Lgbt Bireylerinin Gündelik Yaşamda Karşılaştıkları Ayrımcılık

Eşcinselliğin genel olarak damgalanan bir kategori haline gelmesi, heteroseksüellik dışındaki cinsel yönelimlerin ayrımcılığa maruz kalması ve zorunlu heteroseksüellik gibi olgular anlatılıyor.

Kitabı almak için tıkla

3. Beyaz Yakalı Eşcinseller

Eşcinseller, beyaz yakalı meslek alanlarında ayrımcılıkla karşılaşıyor, yıldırılıyor, cinsiyet yönelimlerini saklamak zorunda kalıyorlar. Kitap, bu ayrımcılığın kaba ve “incelmiş” yöntemlerini görmemizi sağlıyor.

Kitabı almak için tıkla

4. Türkiye’de Cinsiyet Kültürleri

Kentler ve mekânlar; diller ve öznellikler; erkeklikler ve cinsellikler olmak üzere üç bölüme ayrılan kitap, şehir dışında yer alan toplu konutlarda bir kadın olarak tek başına yaşamak, Kürt kadınlarının sözlü şiir ve ağlama pratikleri, Karadeniz’de bir kız kaçırma “geleneği” olan çekme anlatıları, eşcinsel ve biseksüel erkeklerin mekânsal sosyalleşmesi gibi konuları inceliyor.

Kitabı Almak İçin tıkla

5. Öteki Erkekler

Türkiye’nin farklı bölgelerinden, farklı etnik, ekonomik ve sosyal alanlarından gelen trans erkeklerin aile, eğitim, sağlık, hormon kullanımı, trans geçiş ameliyatları, hukuki süreçleri ve gündelik hayatlarına dair deneyimlerini içeren Öteki Erkekler’de daha önce dinleyemediğiniz hikayeler anlatılıyor.

Kitabı almak için tıkla

6. Göğe Kuşak Lazım

Türkiye’de Lgbt hareketinin gelişimi  hukuki sorunlar, siyasi partiler, vicdani ret ve temsil gibi başlıklar üzerinden inceleyen Göğe Kuşak Lazım, yazılmakta olan bir tarihe tanıklık çağrısı niteliğinde.

Kitabı almak için tıkla

7. Homofobi Sözlüğü

Bu kitap, toplumda homofobik söylem ve eylemleri, ileri sürülen teorileri ve açıklamaları, homofobik gerilimlerin yaşandığı kurumlar ile sosyal ve coğrafi alanları ele alıyor.

Kitabı almak için tıkla

8. Duyguların Kültürel Politikası

Duyguların Kültürel Politikası’nda ırk, toplumsal cinsiyet ve cinsellik arasındaki kesişmelerden yola çıkılarak “ötekilerin” nasıl duyguların nesnesi haline geldiği, iyi ya da kötü duyguların kaynağı olarak tanımlandığı ele alınıyor.

Kitabı almak için tıkla

9. Mutluluk Vaadi

Feminist, ırkçılık karşıtı ve queer eleştiriler yoluyla mutluluğun nasıl toplumsal baskıları meşrulaştırmak için kullanıldığını ve o baskıya karşı gelmenin nasıl mutsuzluğa yol açtığını  gösteriyor.

Kitabı almak için tıkla


Bir Cevap Yazın