Homofobi psikolojik bir rahatsızlık mı?

Pek çok bilim insanı, hastalık olmayan bir şeyi “tedavi edemeyeceğiniz” konusunda hemfikir. Eşcinsellik Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1990 yılında akıl hastalığı olmaktan çıkarıldı. Trans olmanın da 2019 yılında psikolojik rahatsızlık olmadığına karar verildi ama henüz yürürlüğe girmedi.

1. Korku

Psikolog George Weinberg, 1960’larda homofobiyi “homoseksüellere yakın mesafede olma korkusu” olarak tanımladı. Doktor Weinberg, “Bir hastayı Homoseksüelliğe karşı olan önyargılarını aşmadığı müddetçe bir hastayı sağlıklı sayamam” diyor.

Makalesinde, homofobiyi psikotisizm (öfke ve düşmanlık ile ilişkilendiriliyor), olgunlaşmamış savunma mekanizmaları ve korku temelli aile içi bağlanmalar bilinç altında homofobinin sinyallerini veriyor.

2. Homofobi ölçeği

Bir araştırmada 541 kişide homofobi ölçeğini kullandılar. Profesör Jannini, bu akıl sağlığıyla ilgili sorunların terapiyle ele alınabileceğini söylüyor.

“Belki eşcinsellerin tavırlarından hoşlanmıyorsunuz. Ancak ‘Eşcinsel değilim, eşcinsellerden nefret ediyorum, eşcinsellerin evime gelmesini istemiyorum, okulda eşcinsel öğretmenler istemiyorum’ demek zorunda değilsiniz” diyor.

“Eşcinselliğin bir hastalık olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiğini yüzyıllar boyunca tartıştıktan sonra, ilk kez asıl tedavi edilmesi gereken hastalığın homofobi olduğunu gösterdik.”

3. Kültürlerin etkisi

2017 yılında, farklı ülkelerden dinlere inananan 1048 öğrenci öğrencinin sonuçlarını karşılaştırdılar: İtalya (çoğunlukla Katolik bir ülke), Arnavutluk (çoğunlukla Müslüman) ve Ukrayna (Çoğunlukla Ortodoks)

“İlginç olan şuydu ki dinin kendisi homofobi ile ilişkili değildi. Homofobi seviyesini etkileyen üç farklı dindeki köktenci görüşlerdi.”

4. Dogmanın gücü

Özellikle katı görüşlere sahip olan din insanları homofobik etki bırakıyor. Hiç bir kutsal kitap insanları öldürmenin doğru olduğunu yazmaz yada işkence etmenin.

5. Söylemin gücü

Bir toplumun her kesiminde homofobik söylemlere rastlıyoruz. Bu söylemler  bilinçaltında sizleri öfkeye yöneltiyor.

6. Klişeler : Sizin gibi olmayanı dışlama

Patrick R. Grzanka, Tennessee Üniversitesi’nde yardımcı doçent. Araştırması, homofobinin başka bir etkenle de ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

2016 yılında, 645 ABD üniversite öğrencisini  homofobi derecelerine göre puanladılar.

Puanlama dört inanca göre yapıldı;

  • Bir cinsel azınlığa ait insanlar o şekilde dünyaya gelir.
  • Tüm cinsel grupların üyeleri birbirine benzer
  • Bir birey sadece bir cinsel gruba ait olabilir
  • Bir gruptan biriyle tanışırsanız, tümünü tanımış olursunuz.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, araştırmacılar öğrenciler arasında, cinsel yönelimleri farklı olan kişilerin bu şekilde doğduğunu çoğunlukla kabul ediyordu. Bu hem heteroseksüel hem de homoseksüel katılımcılar için geçerliydi.

Cinsel yönelimleri farklı olan kişilere olumsuz tavır alanları farklı kılan ise, diğer üç inanca çoğunlukla katılıyor olmalarıydı.


Sonuç

  • Evet. Psikolojik rahatsızlık olan eşcinsellik değil homofobiklik.

Bir Cevap Yazın