Cinsel Terimler Sözlüğü

LGBTİ+ terimleri “cinsel azınlıklar” diye anılan grup ve kimliklerin tümünü kapsayan bir kavramdır. Bu kavramların içinde bulunan bireylerin kendini ifade ettiği terimlere bir göz atalım.

Gay

Bazı kültürlerde her iki biyolojik cinsiyet için kullanılsa da, gey sözcüğü aslında birbirine romantik ve cinsel yakınlık duyan“erkek eşcinsel”leri tanımlar.

Lezbiyen

Birbirine romantik ve cinsel yakınlık duyan kadın eşcinseller için kullanılır.

Biseksüel

Her iki cinsiyete de ilgi duyabilen kadın ve erkekleri ifade eder. Ancak biseksüel bireyler, her zaman her iki cinsiyete de aynı derecede ilgi duymayabilirler. Lezbiyen eğilimleri baskın gelen kadın biseksüeller olabileceği gibi, kadınlardan daha çok hoşlanan erkek biseksüeller de vardır.

Heteroseksüel

Duygusal ve cinsel açıdan karşı cinse ilgi duyan kadın veya erkek demektir.
Heteroseksüellik kendiliğinden ve zorunlu olarak toplumda egemen olan var oluştur. Toplumda norm olarak kabul edilen heteroseksüellik olduğundan ve aksini söylemedikçe herkes heteroseksüel kabul edildiğinden, heteroseksüel bireyler, kendilerini heteroseksüel diye tanımlama gereği duymazlar

Travesti

Giyim ve davranış açısından karşı cinsin özelliklerine yakınlık duyan kadın ve erkekler şeklinde açıklanabilir. Biyolojik cinsiyet değişikliği söz konusu değildir.

Transeksüel

Transseksüel bireyler kendilerini tamamen karşı cinse ait hissederler. Yani yanlış bedende dünyaya geldiğine inanan kadın bedeninde  bir erkek yada erkek bedeninde bir kadın olmak. Ancak transseksüel, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyici bir kelimedir. Kişinin davranışlarından çok iç dünyasında kendisini karşı cinsten biri gibi görmesi ve hissetmesidir. Bu yüzden transseksüel bireyleri dış görünüşlerinden belirlemek söz konusu değildir.

İnterseks

Erkek cinsel organı ile doğan kadınları ve kadın cinsel organı ile doğan erkekleri ifade eder.Tek tip bir “interseks beden” yoktur. Her interseks bireyin kendine özgü özellikleri vardır. İnterseksüalite her zaman bedensel olarak görünür bir durum da olmuyor. Kişi doğum yapmaya karar verdiğinde ya da bunun gibi durumlarda fark edilebilmektedir.

Queer (Kuir) 

Kendisini düzcinsel olarak tanımlamayan insanlar için kullanılan kapsayıcı bir terimdir. Normatif cinsel kimliğe sahip olmayan kişiler de kendilerini tanımlamak için bu kelimeyi kullanır.Queer (Kuir); kelime olarak hareket içerikli bir anlama denk gelse de, zaman içinde LGBT topluluğunun kullandığı, evrensel bir kelime haline gelerek anlamını yeniden yaratmıştır.

Panseksüel

Duygusal, fiziksel ve/veya cinsel anlamda her cinse ilgi duyan kişidir. Başka bir deyişle bir insana ilgi duymalarının cinsiyet durumuyla ilgisi yoktur.

Bir Cevap Yazın